Goodbye September, hello October.

I managed (in an odd way) to cause a neighbor (who I’m friends with) who was dressed up for work to tumble into a huge puddle (it has been pouring rain all day) and get completely soaked in front of the morning elementary school drop off crowd.

The dryer broke on Monday. It spun, but did not heat. We managed to install a spare (yes, don’t ask why we have a spare dryer, but we do). Jeremy and I moved the spare dryer up 2 flights of stairs late Monday night. Today the washer broke. I told everyone not to get their clothes dirty.

I had a handyman come in for the past two days to install cabinets in the basement. Turns out, we did not get the right size cabinets. A days work must be undone and redone.

The largest picture window in the house is leaking. We thought it was because the window was installed incorrectly (a lot of things in the house are not installed that well). Turns out that there is a hole in the roof. Yes, a hole that is just pouring water into our walls. A tree hit our roof and made a hole in the roof and even broke some 2x4s from the mega storm this summer. We just never noticed the hole in the roof because you can’t see the damage from the ground.

I asked the handyman who was installing the cabinets to find a tarp to put on the roof (because it’s pouring rain) to cover the hole. While driving to Home Depot, he drove over a nail which caused him to have a flat tire.

The power went out for 2 hours this afternoon.

I went to Edda’s school where as soon as I said hello to her, she fell asleep.

DSC_0010

Ahhhh, life. This is just how it goes.

5 thoughts on “Goodbye September, hello October.”

  1. Doris-

    At the risk of adding to your troubles, you need to make sure there is no mold aka like Kiki and Bob had to deal with. Seems like that would be an issue and trouble for all especially Edda. I am so, so sorry. Our back bedroom, bath and closet flooded almost 4 weeks ago. It sucks. We are hopefully getting the new floor next week as well as moving back into our bedroom from our fancy New York Loft apt (our living room). And, new gutters, all on Monday. I hope. Hang in there!

  2. Hiện nay không gian làm việc tại văn phòng có sự ảnh hưởng lớn đên năng suất cũng như tinh thần làm việc của nhân viên chính vì thế cho nên khi lựa chọn những sản phẩm noi that van phong cần nên chú tâm đến không gian và cách bố trí các sản phẩm trong văn phòng sao cho tạo sự tuận tiện thoải mái trong công việc của nhân viên. Nối đến văn phòng thì sản phẩm bàn làm việc hòa phát , ghế, tủ cũng được lựa chọn kĩ càng phù hợp không gain diện tích làm việc tạo sử thoải máu cho nhân ngồi làm việc. Để bàn văn phòng làm việc của nhân viên được gọn gàng thì nên trang bị thêm tủ phụ đi đối với bàn làm việc hoặc có thể lựa chọn mẫu tủ văn phòng cho thích hợp việc bảo quan và lưu trữ hồ sơ công ty được an toàn tránh mọi tác động môi trường bên ngoài.
    Ngoài ra song song viẹc chọn bàn ghế thi bạn cũng cần xem thêm các mẫu tu ho so về màu sắc, kểu dàng và kịch thước để bố trí tủ cho phù hơpk khôn gian và gam màu trùng hợp với không gian nội thất và các sản phẩm nội thất khác trong văn phòng làm việc. Ngày nay các văn phòng công ty có xu hướng chọn riêng mỗi phòng bạn chiếc tủ văn phòng? Thì trên thị trường có 1 loại tủ sắt và loại tủ gỗ văn phòng nên các khắc hàng cân nhắc khi chọn mua. Tủ sắt bền đẹp, chónglại tác nhân ngoài nhưng màu sắc kiểu dáng không phù hợp không gian bên trong văn phòng cho nên việc chọn lựa mẫu tủ gỗ dành cho văn phòng công ty nên dựa theo các xu hướng trong thiết kế nội thất văn phong.

Leave a Reply