The dentist.

DSC_0196

Sometimes, the world just plays a trick on you and messes with your mind. For months now, I’ve been nervous about sending the kids to the dentist. In truth, I’ve been nervous about sending Edda to the dentist – would she scream, would her teeth be all terrible because of the grinding/mouthing/poor brushing? Nope, everything went fine with her last week, everything looked great.

Vince had his check-up today. He has EIGHT cavities. I just about fainted when Jeremy relayed the message to me on the phone. Apparently, he does a good job brushing, it’s just that his teeth are so tightly packed together and we haven’t been flossing so that there is decay between all of his back molars. This means FOUR separate return visits to the dentist to fix them. Sometimes I just want to sit down and hold my head for a little while. Did I mention that I am still sick?

3 thoughts on “The dentist.”

  1. Oh no!!! I’m having flash backs. My teeth are the same way and I’ve had at least 2 fillings in every tooth, not to mention root canals…

    Get him to floss!

    Oh, and get better!

  2. Oh man. I am so sorry. I know just what you mean about the dentists. I had to find one that had a TV in the room so Josh would focus on something else. It was rough there for awhile but we go religiosly now every six months. BTW – Have his teeth been sealed by the dentist? This is a good thing if they are permanent teeth. I am sorry that you are still sick. That is so unfair.

  3. Để gia tăng vận may trong công việc, cách tốt nhất là chọn phong thủy bàn làm việc tốt và vị trí tốt để kê bàn làm việc, kê giường ngủ, chọn hướng ngồi khi làm những việc quan trọng… Vì nếu ngồi ở những vị trí và hướng tốt sẽ giúp gia tăng thời lượng đón nhận khí tốt từ vũ trụ và môi trường xung quanh. Nên chọn hướng bàn làm việc quan trọng. Theo phong thủy, mỗi người sẽ có một quái số riêng dựa vào năm sinh m lịch và giới tính, có thể tính được quái số của mỗi người.
    Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như cây xanh để bàn nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về hướng đặt bàn làm việc để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!

Leave a Reply